Gorące tematy: Wolni i Solidarni Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
13 postów 424 komentarze

Mirakles · Punkt · Idea

mirakles - Punkt przejścia

Rozwiązywanie Ekranu 3 z 5 · Pluralizm a c...

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Istotnie część zwolenników pluralizmu utożsamia się z niską oceną demokracji. Jest ona nie tylko niesprawna ale i nie jest uzasadniona.

 

Wracając do polityki i sprawności serwisu blogerskiego wykonamy lokalny wariant diagramu. Wolność ekonomiczna czy etatyzm nie mają w sieci blogersko-czytelniczej większego znaczenia. Ponieważ interesuje nas ilościowa i czasem jakościowa relacja z czytelnikiem, trzeba wyznaczyć związane z nią elementy. Tym razem zmienne będą odpowiadały za stosunek do dopuszczania różnorodnych poglądów, pluralizmu oraz stosunek do porządkowania treści co wstępnie nazwałem centralizmem. Lepszym określeniem wydaje się centralizacja. Z centralizacji może (powinna) wynikać elitarność. Czyli centralizacja określa stopień przefiltrowania i ułożenia pierwotnego przekroju treści. Drugi wymiar wyznacza oś monokultura – różnorodność. Podobnym problemem, w rozumieniu mnogości bytów, zajmuje się filozofia. W niej mówi się o monizmie i jego zaprzeczeniu czyli pluralizmie.

 

 

Termin „monizm” został wprowadzony do filozofii w XVIII w. przez Ch. Wolffa: „monistae dicuntur philosophi, qui unum tantummodo substantiae genus admittunt” (Psychologia rationalis, wyd. J. École, Hi 1972, par. 32). Odtąd termin „monizm” został przyjęty w filozofii na oznaczenie prób wyjaśnienia rzeczywistości (świata) przez sprowadzenie jej do jednego bytu (niezłożonego), jednej substancji, jednego procesu, a więc do jednej zasady. Wszystkie przedmioty i zjawiska są tylko emanatami, atrybutami, stopniami

rozwoju jednego rzeczywistego bytu. Cały wszechświat stanowi jednorodną całość. M. wyklucza różnorodność, a wielość uznaje za pozór. W zależności od charakteru jedynej postaci bytu (materia, duch, idea, świadomość, jaźń) występują różne odmiany m. Terminem opozycyjnym w stosunku do m. jest pluralizm – oznacza teorie przyjmujące podstawowe zróżnicowanie rzeczywistości w konsekwencji

uznania złożoności bytu. Odmianą pluralizmu jest dualizm, który w wyjaśnianiu rzeczywistości przyjmuje dwie niesprowadzalne do siebie zasady. M. może dotyczyć wyjaśniania świata – m. metafizyczny (ontologiczny), dziedziny poznania (m. teoriopoznawczy) lub etyki (m. etyczny).

DZIEJE INTERPRETACJI MONISTYCZNYCH. M . w f i l o z o f i i s t a r o ż y t n e j – m . k l a s y c z n y. Problem m. – pluralizm pojawił się na początku refleksji filozoficznej jako odpowiedź na pytanie o istotę, naturę, strukturę rzeczywistości, czyli na podstawowe pytanie o arche rzeczywistości (rzeczy, osób, kosmosu). Pierwsi filozofowie gr. (filozofowie przyrody) dociekali, czy rzeczywistość jest jednorodną, choć różnie upostaciowaną rzeczywistością, a byt jest prosty, niezłożony (m.), czy rzeczywistość stanowi wiele zróżnicowanych bytów, wewnętrznie złożonych z niesprowadzalnych do siebie elementów (pluralizm). Te dwie interpretacje rzeczywistości – monistyczna i pluralistyczna, uwarunkowane odmiennymi postawami poznawczymi, przejawiają się przez całe dzieje filozofii i przybierają różne konkretne formy. Dlatego trzeba mówić raczej o monizmach niż monizmie.

Monizm PEF - © Copyright by Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu , Zofia J. Zdybicka

http://www.ptta.pl/pef/pdf/m/monizm.pdf

 

 

Rozróżnienie między monizmem a pluralizmem jest jednym z podstawowych narzędzi metafilozoficznych. Jakkolwiek nazwanie pewnego systemu filozoficznego mianem monistycznego (resp. pluralistycznego) niesie raczej niewielką ilość informacji, informacja ta ma jednak, by tak rzec, spory ciężar gatunkowy, gdyż jest kluczowa dla zrozumienia jego specyfiki oraz najczęściej determinuje charakter najważniejszych tez tego systemu. Co więcej, w niektórych koncepcjach metafilozoficznych kwalifikacje „monistyczny”/ „pluralistyczny” mają charakter wartościujący w sensie epistemologicznym, np. w tomizmie egzystencjalnym twierdzi się, że systemy monistyczne są poznawczo wadliwe, ponieważ zniekształcają prawdziwy obraz rzeczywistości[1]. Z kolei, filozofowie nazwani przez W. Van O. Quine’a miłośnikiami pustynnych krajobrazów preferują zazwyczaj rozwiązania monistyczne[2]. Wstępnie można powiedzieć, że koncepcja czy teoria filozoficzna jest monistyczna, gdy głosi, implicite lub explicite, jed(y)ność bytu, natomiast koncepcje i teorie broniące, w ten czy inny sposób, wielości lub różnorodności bytowej można określić mianem pluralistycznych. Antoni B. Stępień zauważył, że opozycja monizm-pluralizm występuje w przynajmniej pięciu odmianach czy typach[3]:

1. monizm-pluralizm numeryczny

2. monizm-pluralizm rodzajowy

3. monizm-pluralizm formalny

4. monizm-pluralizm egzystencjalny

5. monizm-pluralizm kosmologiczny.

 

1 Por. np. M.A. K r ą p i e c, Monizm-pluralizm, „Roczniki Filozoficzne” 34 (1986), z. 1,

s. 21-82.

2 Zob. W.V.O. Q u i n e, O tym, co istnieje, [w:] Z punktu widzenia logiki, tł. B. Stanosz, War-

szawa: Aletheia 2000, s. 32.

3 A.B. S t ę p i e ń, Wstęp do filozofii, Lublin: TN KUL 1989, s. 76-77.

 

UOGÓLNIONA OPOZYCJA MONIZM-PLURALIZM

Dr hab. PAWEŁ GARBACZ, prof. KUL

http://www.kul.pl/files/57/roczniki_filozoficzne/2011_59_2/091_garbacz.pdf

 

 

Można się teraz zastanowić co to znaczy pluralizm w Nowym Ekranie. Rozważamy kontekst przepływu informacji i relacji między użytkownikami. Czy jest tu jakiś byt pozbawiony niesprowadzalnych do niego konkurentów? Na pewno nie jest nim informacja. Na pluralistyczną naturę informacji mamy dowód bezpośredni. Jest nim nieustanny konflikt pomiędzy rozmaitymi grupami jak liberałowie i socjaliści, wierzący i ateiści, eurofile i rusofile, itp. Walka toczy się wokół stałych punktów, które zawsze posiadają zwolenników i przeciwników. Mamy więc wrogie relacje przejawiające się niską oceną, pyskówką, zgłoszeniem nadużycia. Oczywiście między członkami danej grupy relacje są pozytywne. Polegają na komentowaniu, dobrej ocenie, cytowaniu. Dwoistość relacji nie jest do końca pewna. Każda relacja jest kanałem dla przepływu informacji. Dopiero ban zrywa relacje i blokuje przepływ informacji. Za takim stanem rzeczy idą konkretne następstwa, które lepiej zrozumieć patrząc na analogię polityczną.

 

 

W polityce za pluralizmem stoi teoria że różne grupy, nie społeczeństwo jako całość, stanowią władzę. Spośród nich wymienić należy związki zawodowe, organizacje handlowe, przemysłowe, religijne, społeczne, dziennikarskie, biznesowe i inne formalne i nieformalne stowarzyszenia osób podobnie myślących. Zwykle oddanych tym wszystkim zagadnieniom w populacji jest znaczna mniejszość, dlatego pozostali pełnią rolę postronnych obserwatorów. Istotnie, część zwolenników pluralizmu utożsamia się z niską oceną demokracji. Jest ona nie tylko niesprawna ale i nie jest uzasadniona. Stoją za tym takie argumenty jak brak możliwości jednoczesnego wyrażenia swojego zdania przez wszystkich czy konieczność posiadania fachowej wiedzy, której zwyczajni obywatele nie posiadają. Punkty charakterystyczne dla pluralizmu to osiąganie równowagi na skutek relacji między grupami, formowanie wielu niezależnych elit, efektywność w gospodarowaniu zasobami co wynika z zajmowania wolnych dziedzin przez nowe grupy, otwartość na wszystkie ścieżki życia i walka o społeczne poparcie co prowadzi do pewnej mobilizacji szeregowego obywatela. Ostatnim punktem jest akceptacja przez wszystkich, zasad gry. Nie ma więc mowy o blokowaniu czy strajkach po ogłoszeniu wyników wyborów. Sytuacją przeciwną i coraz lepiej rozumianą jest monopol jednej opcji i nie dopuszczanie do formowania grup konkurencyjnych.

 

 

Jak wiemy bytów w postaci pomysłów na Polskę jest w cyfrowym świecie całkiem sporo. Można więc z tym pluralizmem walczyć albo się go trzymać i wybierać to co przy okazji najlepsze. Co do niedawna było uznawane za skuteczne w roli polskiej oceny lokalnej rzeczywistości, spoczywa już na złomowisku historii. Partyjny beton może rozkuć tylko rewolucja, która ma to do siebie że nikt nie wie jak się zakończy albo nowe - nieznane. Przywódcy racjonalnie proponują eutanazję fizyczną a mentalną wykonują bez pytania. W umysłach rodaków zalęgają się pomysły aby gazować bezdomnych tak jak czyściło się miasta z różnych bezpańskich przed EURO012. Zanim na to pozwolimy trzeba dokończyć tę notkę. Najpierw jeszcze kilka słów o centralizacji.

 

 

 

Roz milicjant zatrzymoł jednego pijanego.

- Obywatela nazwisko, proszę.

- Koziołek.

- Gdzie obywatel pracuje?

- W kanalizacji.

- Gdzie mieszka?

- W kanalizacji.

- Gdzie wysłać wezwanie do kolegium?

- Do ubikacji!

 

 

❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆ ❄ ❅ ❆

KOMENTARZE

 • Ta metodologia jest szkaradna i nieludzka.
  Rodem z Marksa i Rewolucjonistów wszelkiej maści, jednym słowem głupków. To nie ma nic wspólnego z realizmem, który jest samym życiem, nie opisem opisu życia jak tu. Tego nie da się czytać.
  Marksiści kochają opisy, to lenie śmierdzące poszyte strachem przed realizmem życia, nie chcą się w nim zanurzyć, by nie ponieść ryzyka ośmieszenia się.

  Kiedyś zawlokłam znajomego ateistę do księgarni empiku, by mu kupić jakąś książkę religijną. W dziale religie były pozycje pisane takimi łamańcami przez różne Zdybickie i innych marksistów którzy ulokowali się w Towarzystwie Tomasza z Akwinu by go przejąć i popsuć. Ci ludzie nie mają nic wspólnego z wiarą.
  Nic tam nie kupiłam. Byłam wściekła, bo tak ważna okazja mi przeszła koło nosa. Drugi raz już nie dał się namówić, by pojechać ze mną do księgarni WAMu, w którym są normalne książki. W końcu bez niego się tam wybrałam i dopięłam swego. Dostał ode mnie Katarzynę Emmerich, opracowanie o O. Pio i Messoriego.


  Kiedyś na forum Michalkiewicza rozmawiałam z fanatykiem liberalizmu z Towarzystwa Tomasza. Takie umysłowe kreatury się tam zalęgły.
  Projektanci cudzych żyć, zarządzacze ''kapitałem ludzkim''.
 • Jestecie zarazą świata, gatunkiem inwazyjnym.
  Jak się nie nawrócicie, zginiecie marnie.
  Swiat się ostoi, bo jest dziełem Bożym.
 • @circonstance Miłej niedzieli i .. trochę realizmu do kawy
  http://www.youtube.com/watch?v=jqiZKqlglt0 (Migdałowa Polana'73)

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930